Yahoo! Open Strategy video

Yahoo! Open Strategy video

Ari Balogh (Yahoo) mengungkapkan Yahoo! Open Strategy. Termasuk di dalamnya “Inbox 2.0”

Comments are closed.